سوالات درس اول
ساعت ۸:٠٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

درس اول(من حق دارم)

1-خداوند در مورد مقام انسان و گرامی بودن مقام او در قران چه فرموده است؟

2-منظور از حق چیست؟

3-حقوق طبیعی چیست؟

4-مهم ترین حقوق انسان چیست؟

5-تبعه یک کشور بودن یعنی چه؟

6-در خانه و خانواده ما چه حقی داریم؟

7-ما در مدرسه چه حق هایی داریم؟

8-مردم در محیط زندگی و کشور چه حق هایی دارند؟

9-چند نمونه حق طبیعی انسان را نام ببرید؟

 

 

 

 

پاسخ نامه

1-ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم...وآنها را بر بسیاری مخلوقات دیگر برتری بخشیدیم.سوره اسرا آیه ی 70

2-منظور از حق چیزهایی است که یک انسان به دلیل مقام انسانی اش شایستگی داشتن آنها را دارد.

3-انسان ها از ابتدای خلقت و تولد دارای حقوق طبیعی می شوند.

4-همه انسان ها حق حیات و زندگی دارند که مهم ترین حق انهاست.

5-هر فردی تبعه یک کشور است.تبعه یک کشور بودن یعنی تعلق داشتن به ان کشور واز قوانین و مقررات ان کشور پیروی کردن

6-داشتن نام و نام خانوادگی-توجه پدر و مادر-تحصیل کردن-داشتن غذا و لباس و مسکن

7-مورد تمسخر و تنبیه بدنی قرار نگیریم-به ما توجه کنند و تبعیضی بین ما و دیگران قائل نشوند-نظرمان را در مورد مشکلات درسی مودبانه بیان کنیم

8-حق دارند در محیطی سالم و پاک زندگی کنند-از خدمات مناسب پزشکی و بهداشتی استفاده کنند- در کوچه و خیابان امنیت داشته باشند

9-برخورداری از نعمت های الهی-ازدواج و تشکیل خانواده-آزاد بودن-برده و بنده کسی نبودن

 


سوالات درس دوم
ساعت ٦:٠٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

درس دوم(من مسئول هستم)

1-حقوق متقابل چیست؟

2-همانطور که ما حقوقی داریم..........هم هستیم.

3-مسئولیت یعنی چه؟

4-ما نسبت به خداوند جه مسئولیتی داریم؟

5-شکرگذاری چیست؟

6-ما نسبت به خودمان چه مسئولیتی داریم؟

7-ما نسبت به اعضای خانواده چه مسئولیتی داریم؟

8-مانسبت به معلمان و دوستان چه مسئولیتی داریم؟

9-ما نسبت به اعضای جامعه جه مسئولیتی داریم؟

10-ما نسبت به محیط زندگی خود چه مسئولیتی داریم؟

 

 

 

پاسخ نامه

1-ما در روابطی که با دیگران برقرار می کنیم دارای حقوق متقابل هستیم.

2-مسئول

3-مسئولیت یعنی وظایفی که هر یک از ما بر عهده داریم و انتظار می رود آنها را انجام دهیم.

4-عبادت خداوند-شکر نعمت هایش-پیروی از دستورات او

5-شکر گذاری استفاده صحیح از نعمت ها و قدرنعمت ها رادانستن و به هدر ندادن آنها است.

6-مراقبت از خودمان-خوردن غذای مناسب و پرهیز از غذاهای مضر-رعایت بهداشت و نظافت-ورزش-خواب-محافظت در مقابل موقعیت های خطرناک-دروغ نگفتن-غیبت نکردن

7-همکاری با پدر و مادر-اطاعت از دستورات آنها-احترام گذاشتن-مراقبت از خواهر و برادر

8-رعایت نظم کلاس-احترام به معلمان-گوش کردن به توصیه های معلم-خوب یادگرفتن درس ها-محافظت از اموال مدرسه

9-آزرده نکردن همسایگان-همکاری با اهالی محل-مسئولیت در برابر خون شهیدان-دفاع از استقلال و وحدت میهن-مسئولیت در برابر همه ی انسان ها

10-آباد کردن محیط زندگی-حفظ بهداشت و نظافت-برهم نزدن طبیعت


سوالات درس سوم
ساعت ٥:٠٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

درس سوم(چرا به مقررات و قوانین نیازداریم)

1-آیا ما آزادی بی قید و شرط داریم؟

2-مهم تریم علل پدید آمدن قوانین و مقررات در جامه چیست؟

3-عدم رعایت قوانین موجب چه چیزی می شود؟

 

 

پاسخ نامه

1-خیر-هیچ یک از ما در استفاده از حقوق خود آزادی مطلق و بی قید و شرط نداریم.بلکه تا آنجا میتوانیم حق خود را اعمال کنیم که مغایر قانون نباشد.

2-برقراری نظم و حفظ حقوق افراد

3-بر هم زدن نظم و امنیت اجتماعی و پایمال شدن حقوق افراد


سوالات درس چهارم
ساعت ٤:٥٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

درس چهارم(قانون گذاری)

1-قانون چیست؟

2-چند نمونه قانون نام ببرید.

3-مهم ترین قانون هر کشور چه قانونی است؟

4-مجلس خبرگان چیست؟

5-قانون اساسی در چه  روز و چه سالی به همه پرسی گذاشته شد؟

6-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چند اصل دارد؟

7-قوه مقننه چند بخش دارد؟نام ببرید.

8-مجلس شورای اسلامی را توضیح دهید.

9-شورای نگهبان مرکب از چند نفر است؟

10-دو وظیفه مهم شورای نگهبان را بنویسید.

 

 

 

پاسخ نامه

1-هر گاه مقررات به وسیله یک نهاد دارای صلاحیت مثل مجلس تصویب می شود نام قانون به خود می گیرد.

2-حفظ نطم برای ایستادن در صف نانوایی و اتوبوس-وارد نشدن با کفش به نمازخانه-

3-قانون اساسی

4-پس از پیروزی انقلاب اسلامی مجلس خبرگان برای نوشتن قانون اساسی ایران تشکیل شد.در این مجلس خبرگانی که از سوی مردم انتخاب شده بودند براساس اهداف انقلاب در طی چندماه قانون اساسی را نوشتند و تصویب کردند.

5-در روز های 11 و 12 آذر ماه در سال 1358

177-6اصل

7-دو بخش-مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان

8-نمایندگان منتخب مردم هستند که قوانین عادی را تهیه و تصویب می کنند.آنها برای یک دوره چهار ساله از سوی مردم انتخاب می شوند.نمایندگان پس از انتخاب شدن برای شروع کار در مجلس ادای سوگند می کنند و از بین خود رییس مجلس را انتخاب میکنند.

9-مرکب از 12 نفر-6نفر فقیه که از سوی رهبر انتخاب می شوند و 6 نفر حقوقدان که از طرف قوه قضاییه به مجلس انتخاب می شوند.

10-الف)همه مصوباتی که مجلس تصویب می کنند با قانون اساسی و اصول و احکام دین اسلام تطبیق می دهد و اگر قوانین تصویب شده با قانون اساسی و اصول و احکام دین مغایرت داشت آنها را رد می کندیا دوباره به مجلس بر می گرداند.

ب)بر انتخاباتی که در کشور برگزار می شود مانند انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی نظارت می کند و پس از بررسی و تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات به آنها اجازه انتخاب شدن می دهد.

 


برای کاربران
ساعت ٤:٥٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

در صورت وجود مشکل یا غلط املایی لطفا اطلاع دهید.

با تشکر.سارانعمتی


سوالات درس پنجم
ساعت ۳:۱٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

درس پنجم(همدلی و همیاری در حوادث)

1-همدلی یعنی چه؟

2-همیاری یعنی چه؟

3-خداوند.........و..............را در سرشت ما انسان ها قرار داده است.

4-قرآن کریم در مورد نجات جان انسان ها چه می فرماید؟

5-امام رضا(ع)در مورد برطرف کردن غم مومنان چه فرموده است؟

6-کدام موسسات اجتماعی در حوادث به ما کمک می کنند؟

7-جمعیت هلال احمر چه موسسه ای است؟

8-هلال احمر چه کمکی به آسیب دیدگان می کند؟

9-سازمان جوانان هلال احمر را توضیح دهید؟

 

 

پاسخ نامه

1-همدلی یعنی اینکه خود را به جای فردی که دچار حادثه شده بگذاریم و احساس و شرایط او را درک کنیم.

2-همیاری یعنی پس از درک احساس فرد حادثه دیده به کمک او بشتابیم.

3-همدلی وانسان دوستی

4-هر کس جان یک نفر را نجات دهد مانند این است که جان همه مردم را نجات داده است.سوره مائده آیه 32

5-هر کس اندوهی را از مومنی برطرف کند خداوند در روز قیامت اندوهش را برطرف خواهد کرد.

6-موسسات مختلف مانند جمعیت هلال احمر,سازمان آتش نشانی,اورژانس,نیروی انتظامی و غیره

7-یکی از موسساتی است که در زمان وقوع حوادث طبیعی یا جنگ ها به کمک مردم می شتابد.

8-هلال احمر برای آسیب دیدگان سیل یا زلزله و جنگ چادر های اسکان موقت برپا می کند و کمک های مردمی مثل غذا,پوشاک,چادر اسکان و دارو را جمع آوری می کند و به آنها می رساند.

9-جمعیت هلال احمر بخشی به نام سازمان جوانان هلال احمر دارد.دانش آموزان یا دانشجویانی که به طور داوطلب عضو این سازمان می شوند برای همکاری با هلال احمر آموزش می بینند.


سوالات درس ششم
ساعت ٥:٥٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۱ آذر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

درس ششم(بیمه و مقابله با حوادث)

1-بیمه چیست؟

2-موسسه ای که دانش آموزان را بیمه می کند چه نامی دارد؟

3-بیمه گر چه کسی است؟

4-چرا بیمه به وجود آمده است؟

5-انواع بیمه را نام ببرید.

6-انواع بیمه را از نظر خدماتی که به بیمه شوندگان ارائه می کند را نام ببرید.

7-چه کسانی می توانند خود را بیمه کنند.

 

پاسخ نامه

1-بیمه یک قرارداد بین بیمه گر و بیمه شونده است.موسسه بیمه گر تعهد می کند در قبال دریافت حق بیمه از بیمه شونده خسارت های ناشی از حوادث معینی را جبران کند.

2-اگر برای دانش آموزان در مدرسه حوادثی پیش بیاید موسسه ای وجود دارد که هزینه های ناشی از این حوادث را پرداخت می کند.در اینجا ما بیمه شونده هستیم.

3-بیمه گر

4-موسسه بیمه برای جبران زیان های مالی و جانی به وجود آمده است.

5-بعضی بیمه ها اجباری یعنی طبق قانون افراد باید این بیمه ها را انجام دهند.بعضی دیگر اختیاری هستند و افراد داوطلب می شوند که برای حوادث احتمالی از بیمه استفاده کنند.

6-بیمه بیکاری-بیمه از کارافتادگی-بیمه آتش سوزی-بیمه بدنه اتومبیل-بیمه منازل مسکونی

7-همه ی دارندگان وسایل نقلیه موتوری-کارمندان-کارگران-